-2- L'ARBUCIARI - RECULL DE MOTS PUBLICATS


Recull de mots publicats

                                                         
                                               
Fonts consultades
DIEC: Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans
DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear
VCG: Vocabulari de les Comarques Gironines

a
 • afogar: veure ofegar, afogar (DCVB).
 • abantes: veure abans, oral a Arbúcies.
 • afoto: veure foto, oral a Arbúcies.
 • agafar un treball: accident, desmai sobtat,...(DIEC), (DCVB).
 • agoit: veure aguait,  agoitar (DCVB), (VCG).
 • agontar: veure aguantar(DCVB), agont (VCG).
 • ai fillus: expressió de descans i satisfacció, oral a Arbúcies.
 • aiga: i derivats aigamoll, aigardent,... Veure aiga (DCVB), oral (VCG).
 • aigat: veure aiguat (VCG).
 • aiguera: veure aigüera (DCVB).
 • aixafamenta: acte d'aixafar moltes coses (DCVB).
 • allavores, allavòrens, allavonses, allavontes: veure aleshores o doncs, oral a Arbúcies.
 • allà enllà o allèn llà o enllà enllà: més lluny de... (DIEC), a l'altra banda de... (DCVB), més lluny de... (VCG).
 • això, aixòs, aixonses: quan no volem dir el nom o no el recordem, oral a Arbúcies.
 • "alen": oral a Arbúcies.
 • allò, allonses: quan no sabem el nom o no el recordem, oral a Arbúcies.
 • amagatotis: d'amagat (DIEC), (DCVB).
 • amaneios:  oral a Arbúcies. Fer moiments exagerats i fora de lloc amb tot el cos.
 • amoto: veure moto, oral a Arbúcies.
 • ansat: olla petita amb una sola nansa (DIEC), (DCVB), d'ull de bou (DCG).
 • apen: crit per feina enllestida, oral a Arbúcies.
 • àpit: veure api, api (DCVB). 
 • apoquinar "apuginar": pagar un deute de mala gana (DCVB), (VCG). A Arbúcies"apuginar".
 • arràdio: veure ràdio, oral a Arbúcies.
 • arcalde: veure alcalde, arcalde (DCVB).
 • arrunsir: encongir, arrupir, arraulir,... oral a Arbúcies.
 • arrunsit, arrunsida: encongit, arrupit,... oral a Arbúcies.
 • asmari: veure armari, asmari (DCVB), oral (VCG).
 • atmetlla, atmetlló, atmetllat, atmetller: veure ametlla i derivats, atmetlla i derivats (DCVB),  oral (VCG).
 • atuell: estri còncau que serveix per moltes feines (DIEC), (DCVB). 
 • aubergínia: veure albergínia, ubergínia (DCVB), (VCG).
 • au Maria o a Maria: expressió de salutació quan entres a una casa. Antigament se solia dir "Ave Maria puríssima", ha quedat reduït a Au Maria, o a A Maria. Oral a Arbúcies.
 • aviram: conjunt d'animals de corral, especialment gallines. (DIEC), (DCVB). 
 b
 • badabadoc: babau, encantat (DIEC), (DCVB), a qui li agrada mirar coses sense importància (VCG).
 • bafus: plural de baf, oral a Arbúcies.
 • "baldeio": castellanisme de "baldeo". Fer neteja o fer dissabte (VCG).
 • balafi   manifestar menyspreu d'una cosa (DCVB), "balafí" cosa sense importància (VCG).
 • bandarina: veure mandarina,  oral a Arbúcies.
 • banya: bony al front (DIEC), bony produït per un cop (DCVB).
 • barcoc, barcoquer: veure albercoc, albercoquer, oral a Arbúcies.
 • barçalet: veure braçalet, oral a Arbúcies.
 • basca: pèrdua dels sentits (DCVB), oral a Arbúcies.
 • bateiaies: veure batialles (DIEC), bateialles, batialles (DCVB), (VCG), conjunt de llaminadures que es tiren en un bateig, oral a Arbúcies.
 • becus: expressió de fàstic com ecs (VCG).
 • bell: molt bo, gran, fort,... (IEC), exacte, just,... (DCVB), exactament precís (VCG).
 • betzina: oral a Arbúcies per benzina.
 • blincar: veure vinclar (DCVB), blincar (VCG).
 • bogor: veure bugor. Vapor, baf (DCVB), calor extrema, xafagor, oral a Arbúcies.
 • bony: protuberància al front (DIEC), (DCVB), nyanyo produït per un cop a Arbúcies.
 • boranit: pronuncia vulgar per bona nit (DCVB).
 • brinxa: objecte petit i punxant que es clava a la pell o als ulls. Oral a Arbúcies.
 • bristi: joc d'amagar-se bistri (DCVB) bristi i bristar, bristat oral a Arbúcies.
 • brunyol: veure bunyol (DCVB), (VCG).
c
 • cacuet: oral a Arbúcies, per cacau al (VCG).
 • cagada l'hemus: quan ens equivocat i no podem rectificar. Oral a Arbúcies.
 • cagaelàstics o cagalàstics: fer la fi d'en cagaelàstics és acabar malament,... Oral a Arbúcies.
 • cagamandúrries: persona covarda o inútil, sense caràcter, poc formal, sense empenta,... Oral a Arbúcies.
 • cagatiós'entén com a tió de Nadal. 
 • càgumdena, cagundé, cagundés, cagundeusat...:
 • calguer i derivats: verb caldre (DCVB), oral a Arbúcies.
 • cama-sec: bolet comestible (DIEC), (DCVB). 
 • camagroc: bolet comestible (DIEC). 
 • cameva: veure casa meva. Oral a Arbúcies.
 • capiguer i derivats: verb quebre o cabre, oral a Arbúcies.
 • carbassa: i derivats, veure carabassa (DIEC), (DCVB).
 • carica: cara demacrada o tristoia (DCVB), cara petitona o de malalt (VCG).
 • carlet: diferents espècies de bolets (DIEC), (DCVB). 
 • cascueta: veure coscueta, oral a Arbúcies.
 • carbassó: i derivats, veure carabassó (DCVB).
 • carcant, carcanta: poca-solta, beneit,... oral a Arbúcies.
 • "carmeldo": oral a Arbúcies, adaptació del castellanisme "caramelo".
 • casseu: veure casa seva. Oral a Arbúcies.
 • casseva: veure casa seva. Oral a Arbúcies.
 • casteu: veure casa teva. Oral a Arbúcies.
 • casteva: veure casa teva. Oral a Arbúcies.
 • casulitat: veure casualitat. Oral a Arbúcies.
 • catúfol: veure catúfol (DIEC), (DCVB).
 • cidera, cider, ciderer: veure cider i derivats (DCVB).
 • cintiró: variació de cinturó, oral a Arbúcies.
 • ciuró: veure ciuró i cigró (DIEC), (DCVB).
 • ciureny: veure sureny (DIEC), ciureny (DCVB). 
 • cobriment: Cobriment de cor, desmai (DIEC), esmortiment, pèrdua dels sentits (DCVB). 
 • cocou: reig o ou de reig (DIEC), (DCVB).  
 • colombre: veure colombre (DCVB).
 • col·lègit: veure col·legi, oral a Arbúcies.
 • complert-a: veure complet/a (DCVB).
 • condícia: mirament en l'ordre i la netedat (DIEC), (DCVB).
 • corissor: veure coïssor (DCVB), (VCG). 
 • corpó: veure copró, os baix d'espinada (DIEC), (DCVB).
 • corretgir: dialectal per corregir (DCVB).
 • correvent, correvents: veure també correguent i correguents, oral a Arbúcies.
 • correvuda: veure també correguda, oral a Arbúcies.
 • costipat: veure costipat (DCVB) refredat, oral a Arbúcies.
 • cotze: dialectal per colze (DCVB).
 • coudinetes: veure coudinar (DIEC), jugar a coudinetes (DCVB), coucuinetes (VCG) jugar a fer dinarets, oral a Arbúcies.               
 • crusant: del francès "croissant", oral a Arbúcies.
 • cualbra: diferents espècies de bolets (DIEC), (DCVB).
 • cuca: petit animal pertanyent al grup dels insectes, dels miriàpodes o dels aràcnids (DIEC).
 • cumanió: veure comunió, oral a Arbúcies.
 • cuní: grafia dialectal per conill (DCVB).
 • curanta: veure quaranta, oral a Arbúcies.
d
 • daixòs, daixonses, daixonsis: quan no volem dir un nom o no el recordem, oral a Arbúcies.
 • dallò, dallonses: veure daixò,... , oral a Arbúcies.
 • debileri: estat de deixadesa o debilitat, oral a Arbúcies.
 • deixament, deixamenta: deixadesa de la pròpia persona (DIEC) poca cura en general (DCVB).
 • dematí: Matí (DIEC), durant el matí (DCVB).
 • desatent: trasbals, pertorbació, neguit (DCVB), estat de gran anormalitat (VCG). Desfici, oral a Arbúcies.
 • desprenses: veure després o aleshores, oral a Arbúcies.
 • dicidir: veure decidir. Oral a Arbúcies.
 • dingú: forma dialectal per ningú (DCVB) variant fonètica (VCG).
 • dixatar: veure deixatar. Oral a Arbúcies.
 • domés: vulgar per només DCVB).
 • "dretxo": del castellà "derecho". Oral a Arbúcies.
 • dugues: femení de dos, forma dialectal (DCVB).
e
 • ecs, ecus: i becus, expressió de fàstic. Ecs (DIEC, DCVB), becus (VCG).  
 • eixabuiradera, eixavuiradera: tenir ganes d'eixabuirar, oral a Arbúcies.
 • eixabuirar, eixavuirar: veure esternudar. Eixavuirar (DIEC), eixabuirar (VCG).
 • eixabuiro, eixavuiro: veure esternut. Eixavuiro (DIEC), eixabuiro (DCVB), (VCG).
 • eixarrancar: veure eixancarrar, eixamplar les cames (DCVB).
 • eixonar: munyir les fulles, les flors,... de les plantes (DIEC), (DCVB), (VCG). Caure sense  força, deixar-se anar, ajupir-se. Oral a Arbúcies 
 • el cap que t'agonta: expressió de no poder-hi fer res més, quina cara que tens, com has pogut fer això?. Oral a Arbúcies.
 • embarrassar: veure embarassar (DCVB), (VCG).
 • embarrassat-ada: veure embarrassat-ada (DCVB), (VCG).
 • embolicamenta: conjunt de coses embolicades o molt d'embolic, oral a Arbúcies.  
 • embolicaquefafort: quan una cosa embolicada, l'emboliquem encara més. Oral a Arbúcies.
 • embolicatroques: persona que li agrada embolicar les coses, oral a Arbúcies.
 • empasta, emplasta: veure emplastre (DCVB), medicament extern. 
 • "empleiar" : barbarisme per invertir o llogar. Oral a Arbúcies.
 • empenya: part superior del peu (DIEC), (DCVB).
 • empipamenta: molt i molt empipat, oral a Arbúcies.
 • emprenyamenta: molt emprenyat-ada, oral a Arbúcies.
 • enaigar, enaigat-ada: tristesa, enyor, gelos,... oral a Arbúcies. 
 • enbones o a les embones: a les bones, de bé a bé (esmentat DCVB), oral a Arbúcies. 
 • encabat: forma vulgar per en acabat (DCVB), oral (VCG).
 • enfalagós: que cansa, molesta o embafa (DCG), oral a Arbúcies.
 • enfosques o a les enfosques: a les fosques (DIEC), (DCVB), oral a Arbúcies.
 • "endescuidar-se": barbarisme manllevat del castellà, per oblidar.
 • encara m'enrotllaries: encara m'enrederies, oral a Arbúcies.
 • endanyar-endenyar: fer empitjorar una ferida (DIEC), irritar, infectar (DCVB), (VCG). 
 • engony: dialectal per enguany (DCVB).
 • enmales o a les emmales: a males, a les males; a la força, oral a Arbúcies.
 • enquibir: veure encabir (DIEC2).
 • enradere: forma dialectal per endarrere (DCVB), oral a Arbúcies.
 • enraderescules: recular cap enradere i variants,  oral a Arbúcies.
 • enraonamenta: veure xerradissa (DIEC), enraonies (DCVB), oral a Arbúcies.
 • enrecordar-se: dialectal per recordar-se (DCVB), oral (VCG).
 • entrecuix: espai de separació entre dugues cuixes (DIEC), (DCVB).
 • envistes o a les envistes: a la vista de (DIEC), oral a Arbúcies.
 • enxixat: mig malalt, a punt d'emmalaltir, també pot ser un dia enxixat, oral a Arbúcies. 
 • "èquits": barbarisme per ics o xeix.
 • enxovamenta: molt enxovat, oral a Arbúcies.
 • esbarriacries: que sol esbarriar les coses, esgarriar (DIEC), oral a Arbúcies. 
 • esbergínia: i derivats. Forma dialectal per albergínia (DCVB), ubergínia oral a Arbúcies.
 • esbalanzida: veure embranzida (DIEC), (DCVB), impuls que agafa un cos que balanceja, oral a Arbúcies.
 • escarbat: veure escarabat oral a Arbúcies.
 • escarxofa: i derivats, veure carxofa (DIEC), (DCVB).
 • escatolit-ida: veure escotorit, eixerit (DCVB), viu, espavilat, oral a Arbúcies.
 • escobertes: veure cobertes (DIEC), escobertes (DCVB), (VCG).
 • escoltapets: escoltagasetes (DCVB), escoltaveixines, escoltabeixines, tafanejar (VCG).
 • escorpit: veure escorpit (DCVB), (VCG).
 • escorria: sobres o deixies del menjar, oral a Arbúcies.
 • espantaveies: espantavelles (DIEC), joguina (VCG), oral a Arbúcies.
 • espenta: empenta(DIEC), (DCVB), (VCG).
 • estenalles, esteneies: eina estenalles (DIEC), estenalles ((DCVB), esteneies oral a Arbúcies.
 • estepereny: bolet, esteperol (DIEC).
 • estisores o estidores: estisores (DIEC), estidores (DCVB).
 • estovalles: estovalles (DIEC), (DCVB).
 • estranquis: d'amagat (DIEC), sense pagar (VCG).
 • estrigonxar: esmicolar, reduir a miques, oral a Arbúcies.
 • estripes: veure tripes (DIEC), estripes (DCVB), (VCG).
 • esveramentamolt esverament, oral a Arbúcies.
 • esvolatxec: esvolatec (DCVB), esvolatxegament (VCG), oral a Arbúcies.
 • etivocar-se: veure equivocar-se, molt vulgar (DCVB), oral a Girona (VCG).
f

 • fato: conjunt de coses per un viatge (DIEC), (DCVB). 
 • fava: inflor a la pell (DIEC), (DCVB).
 • feram: conjunt d'animals salvatges (DIEC), (DCVB), (VCG).
 • feridura: apoplexia, embòlia (DIEC), atac de feridura (DCVB). 
 • fiblot: fibló d'insecte o altres (DCVB), (VCG).
 • filis: en bona disposició (DIEC), (DCVB).
 • floronco: inflamació (DIEC), floronc (DCVB) i (DCG).
 • foris: declarar resolta una qüestió definitivament (DCVB), (VCG).
 • fredeluc: bolet fredolic (DIEC), (DCVB). 
 • fromatge: veure formatge (DCVB).
 • funbol/fumbol: oral a Arbúcies per futbol.
 • fumbre: veure verb fúmer o fotre (DCVB).

g
 • galàpet: veure gripau. Galàpet o calàpet (DCVB).
 • galipàndria: veure calapàndria, refredat fort (DIEC), oral a Arbúcies.
 • ganganàs, ganganassa: ganàpia, gandul,...(DCVB), adult que fa criaturades (VCG), oral a Arbúcies.
 • ganganeta: ajuntar les dugues mans enllaçades de cara amunt i fer un esgraó perquè un altre s'hi enfili, oral a Arbúcies. Cancaneta (DIEC), (DCVB).
 • garric-garrac: fressa que fa una clau o una tanca o un instrument en moure'l, soroll estrident... (DCVB), (VCG).
 • garró: veure turmell (DIEC), (DCVB), (VCG).
 • gat marc: gat fer o salvatge, oral a Arbúcies.
 • gavinet: dialectal per ganivet (DCVB)
 • gènit: geni, oral a Arbúcies.
 • gírgola: nom de diferents espècies de bolets (DIEC), (DCVB), gírbola (VCG). 
 • gitar: vomitar (DIEC), (DCVB).
 • gleva: coàgul, gleva de sang (DIEC), (DCVB) grumoll (VCG). 
 • goitar: veure guaitar (DCVB)  veure agoitar (VCG). 
 • gonyar: veure guanyar (DCVB).
 • gordar: veure guardar (DCVB).
 • gotlla: veure guatlla (DCVB), (VCG).
 • gratera: ganes de gratar-se (DIEC), (DCVB).
 • grielles, greselles: veure grielles, greielles (DCVB), (VCG).
 • guipar: veure de lluny o d'amagat (DIEC) veure amb esforç (DCVB), mirar d'amagat (VCG).
 • guitlla: pronúncia dialectal de guilla (DCVB).
 • guixarot: veure guixada , gargot, (DIEC), (DCVB). Oral a Arbúcies.

h 

 • haguer i derivatsdialectal per haver (DCVB), oral a Arbúcies.  


i
 • iclésia, iglésia: veure església (DCVB), veure iglesi (VCG).
 • ideia: veure ideia (DCVB).
 • ideiar: veure idea, oral a Arbúcies.
 • iera: veure era, oral a Arbúcies.
 • incèndit: veure incendi, vulgar (DCVB).
 • intríngulis: veure embolicat, intrincat (DCVB). 
 • istiu: veure estiu (DCVB).

j
 • júlit: veure juli, acceleració del moviment (DCVB), (VCG).
 • junoi: veure genoll, oral a Arbúcies.
 • juriol: veure juliol (DCVB), oral (VCG).

l

 • laitrum: esbojarrat, ximple, lero, eixelebrat,...(VCG). "Dones que van amb homes", frase textual sobre què vol dir la paraula laitrum a Arbúcies. Tractes sobre sexe. Que és refereix al sexe o situacions que en fan burla o broma, oral a Arbúcies. També en deien parlar gras. 
 • leri-leri: prop d'esdevenir-se,...(DIEC), a punt de caure,...(DCVB), oral a Arbúcies.
 • lero, lera: beneit, poc assenyat,...(DCVB),  beneitó (VCG), esbojarrat, oral a Arbúcies.

ll
 • llagardaix: Veure llangardaix (DCVB), (VCG).
 • llagurt: veure iogurt, oral a Arbúcies i comarques de Girona.
 • llangonissa: veure llonganissa (DCVB), (VCG).
 • llàpit, llàpits: veure llapis (DCVB), oral (VCG).
 • llavores, llavòrens, llavonses, llavontes...: veure aleshores o doncs, oral a Arbúcies.
 • llenga: veure llengua (DCVB).
 • llenga bovina: veure bolet (DCVB).
 • lleterola: bolet que segrega un líquid blanquinós (DIEC), (DCVB).
 • llògic-a: veure lògic/a (DCVB).
 • llombrigo: veure llombrígol (DIEC), (DCVB), oral a Arbúcies, també la vellana o el ring.
 • llúdriga: veure llúdria (DIEC), (DCVB).
  m
 • ma: reducció de la paraula mare o Maria i també de mira, de sorpresa... (DCVB), oral a Arbúcies.
 • marmallera: veure barballera de boc o de cabra (DCVB).
 • marramango, marremango: oral a Arbúcies, per maremàgnum. Gran esvalot i confusió.
 • mataparent: bolet que pot ser o no comestible (DIEC), bolet verinós (DCVB).
 • matar un gat a xascos: demanar impossibles. Oral a Arbúcies. 
 • mecàsum o mecagum déu elèctric: s'usa en moltes expressions per demostrar l'emprenyamenta.  Oral a Arbúcies. 
 • mecàsum el cristo elèctric: una variant mecàsum dena. Oral a Arbúcies.
 • meu: usat en masculí tot i acompanyar un femení, ex. a casa meu. Oral a Arbúcies.
 • mistec: oral a Arbúcies per bistec. 
 • mitdia: veure migdia (DCVB).
 • mitdiada, matiada: veure migdiada, oral a Arbúcies.
 • mix: gat domèstic (DIEC), (DCVB).
 • moïment: moviment (DCVB), oral a Arbúcies.
 • molleric: bolet de barret viscós (DIEC), bolet de barret sucós (DCVB).
 • monis: diners, potser de l'anglès, oral a Arbúcies.
 • morrar: veure moldre, molre o molrar. Oral a Arbúcies.
 • mosai: oral a Arbúcies per mosaic. 
 • munyir una gallina: demanar impossibles. Oral a Arbúcies.
 • múrgula: bolet comestible de peu groc i barret acampanat (DCVB), veure múrgola de cama blanquinosa (DIEC).

n
 • nesplo, nespler: veure nespra i nespla, nesprer (IEC), (VCG).
 • ninxo: veure ninxo o nínxol (DCVB).
ny
 • nyafra: veure macadura a la pell per un cop. Nafra (DIEC), oral a Arbúcies.
 • nyanyo: bony que surt a resultes d'un cop al front (DIEC), (DCVB).  
 • nyonya: mandra endormiscada (DIEC), mandra que fa son (DCVB). 
o
 • òdit: veure odi, oral a Arbúcies.
 • òit: veure oi, òits (DCVB), (VCG).
 • "olen": oral a Arbúcies.
 • oriana: veure orellana (DIEC), (DCVB).
 • orquesta: veure orquestra. Oral a Arbúcies.
 • ou de reig: o cocou, reig en fase immadura (DIEC), quan és tendre i encara no obert (DCVB).

p

 • paiella: veure paiella (DCVB), VCG).
 • palafang: veure parafang (DCVB).
 • paloma: apagallums, bolet comestible (DIEC), diversos bolets (DCVB).
 • pamparol: veure camparol (DIEC), pamparol (VCG).
 • paraiga: veure paraigua, oral a Arbúcies.
 • patimenta: molt de patiment, oral a Arbúcies.
 • pegatera: brutícia escastada a la pell (DIEC).
 • peltruc: veure paltruc també (DCVB), (VCG).
 • pet merdós: presumit, cregut,.. Oral a Arbúcies.
 • petregar: veure pedregar. Oral a Arbúcies.
 • petregada: veure pedregada. Oral a Arbúcies.
 • peu de rata: bolet comestible (DIEC), bolet que es bifurca en diverses branques (DCVB). 
 • pigot: (DIEC), (DCVB).
 • pinenc: veure pinetell (DIEC), pinenc (DCVB), oral a Arbúcies.
 • pinenca: veure pinetell (DIEC), pinenca (DCVB).
 • pioc-oca: defallit, malalt (DIEC), malaltís, mancat de salut (DCVB), (VCG). 
 • pitafi: patafi, cosa mal executada (DIEC), oral a Arbúcies.
 • pitera: veure pitrera (DCVB).
 • poguer i derivats: veure poder (DCVB), oral a Arbúcies.
 • poniol: veure poliol (DIEC), (DCVB).
 • porrina: deixies de porros o d'alls (DCVB), gentota, oral a Arbúcies. 
 • prèmit: veure premi (DCVB).
 • podé, poder: veure potser (DIEC), vulgarisme de potser (DCVB), forma popular de potser (VCG).
 • poi: escrit amb la grafia poll, insecte. (DIEC), (DCVB).
 • poti-poti: desori (DIEC), barreja de coses, desordre,... (DCVB), barreja de cosa bruta,...(VCG). 
 • pungó: veure pugó. Oral a Arbúcies. 
q

 • quansevol: vulgar per qualsevol (DCVB).
 • quebre: veure cabre (DCVB), (VCG). Oral a Arbúcies.
 • quintà:  camp de conreu a prop de la masia (DIEC), (DCVB).
 • qui-sap-lo: gran nombre, quantitat (DIEC), (DCVB). 
 • quisso: gos petit en llenguatge infantil (DIEC), (DCVB).

r

 • racció: veure ració (DCVB).
 • ranera: soroll anormal de la respiració (DIEC), (DCVB).
 • rebotir: veure rebotre (DIEC2). 
 • reculesde recules (DIEC), (DCVB).
 • reder-a: per darrer-a (DCVB), l'últim (VCG). 
 • redera: veure darrera (DCVB), (VCG).
 • reig bord: bolet tòxic (DIEC), bolet verinós (DCVB), reig tinyós (VCG). 
 • remenamenta: molta remenadissa (DCVB). 
 • rerescules: a recules (DCVB).
 • rexinxell: sobres de menjar que serveixen per aprofitament d'altres plats. Oral a Arbúcies.
 • rispa: aire molt fred i fi (DCVB), (VCG).
 • roda-soques: que sempre volta i viatja (DIEC), oral a Arbúcies.
 • rodesa: rodament de cap (DIEC), (DCVB). 
 • rossinyol: bolet groc i ondulat, de carn aromàtica (DIEC), bolet comestible, petit però molt bo (DCVB).
 • rovelló: bolet comestible en forma d'embut i color vinós (DIEC), té la cama curta i taques verdoses si li toca el sol (DCVB). 
 • rupit: veure pit-roig (DIEC), (DCVB).
 • rutija/rutígia: aspror al coll (DIEC).                                              
 • sabatera: bolet de soca (DIEC), de color negre i escatós, poc abundant i molt saborós (DCVB).
 • safanòria: veure pastanaga (DIEC), veure pastenaga (DCVB).
 • sapiguer i derivats: veure saber (DCVB), oral a Arbúcies.
 • segriny: moléstia, neguit (DCVB), somicar sempre (VCG).
 • sidecàs, sidecans, sidecanses: si es dona el cas que..., oral a Arbúcies.
 • sépia: veure sípia (DIEC), (DCVB), gargall (VCG).
 • set: passat del verb ser (DCVB).
 • seu: usat en masculí tot i acompanyar un femení, ex. la seu mare. Oral a Arbúcies.
 • siglantana: veure sargantana (DIEC), (DCVB), oral a Arbúcies.
 • siguer i derivats: verb ser, oral a Arbúcies. 
 • sipercàs, sipercans, sipercanses: per si de cas s'esdevé que..., oral a Arbúcies.
 • sitrill: veure setrill (DCVB).
 • siuncàs, simuncàs: si es dona un cas que..., oral a Arbúcies.
 • soca: tronc d'arbre (DIEC), (DCVB).
 • soguer: oral a Arbúcies.
 • solsament: vulgar per solament (DCVB).
 • sospresa: veure sorpresa (DCVB).
 • sotabarba: penjoll entre el mentó i el coll (DIEC), (DCVB).
 • soterrià: (DCVB) i (DCG), oral a Arbúcies.
 • sucamenta: fer molt de sucamesnt, oral a Arbúcies.
 • sunyer: vulgar derivat de somier (DCVB), (VCG), oral a Arbúcies.
 • surra: natjada (DIEC), tupada (DCVB), oral a Arbúcies.   
 • sútia: forat a terra per conservar el carbó (DCVB), (VCG). 
t

 • tant de bo de déu: expressió de desig. Oral a Arbúcies.
 • taup: veure talp (DIEC), (DCVB). 
 • teiatre, teiatro: oral a Arbúcies.
 • terrandòs: bolet de diferents espècies (DCVB), (VCG), terrandòs, bolet vellutat i gros  (DIEC)  
 • teu: usat en masculí tot i acompanyar un nom femení, oral a Arbúcies.
 • tinguer: veure tenir, oral a Arbúcies.
 • tiosc: veure quiosc, oral a Arbúcies.
 • tió o cagatió:  soca o tió de Nadal. El tió de Nadal: el tió que per Nadal es fingeix que, a força de cops de bastó dels infants, arriba a cagar torró i altres llepolies. Era un costum arrelat a la pagesia de gairebé tot el Principat de Catalunya i a Mallorca. El tió es tria que tingui alguna cavitat on pugui amagar-se el torró i altres coses de menjar i beure (DCVB).
 • "tiraquetentoc" o "tira que te'n toc": Exclamació en què s'expressa alegria, eufòria, entusiasme per una bona notícia, per un bon resultat,... oral a Arbúcies.
 • tiquismiquis: ser molt tocat i posat, oral a Arbúcies.
 • toixó: veure teixó (DIEC), (DCVB). 
 • tomaca: veure tomàquet, (DIEC), (DCVB).
 • torçar: fer girar, deformar, veure tòrcer (DIEC2).
 • tosquinar: apallisar, atonyinar,... oral a Arbúcies.
 • tossera, estosseguera: tos forta i insistent (DIEC), (DCVB), tosseguera (VCG), oral a Arbúcies. 
 • tragèria: veure tragèdia (DCVB), oral a Arbúcies.
 • traios: aspecte, manera de fer, parlar i moure's (VCG).
 • trampelar: vacil·lar (DIEC).
 • trapaus: agafar les teves pertinences i tocar el dos,...oral a Arbúcies.
 • trauca: tenir molta feina i enrenou. Oral a Arbúcies. 
 • trenquis: veure trencadissa (DCVB), (VCG).
 • trompeta: bolet comestible de color bru i grisós (DIEC), bolet amb la cama amb forma de trompeta (DCVB), 
 • trompis: per terra (DIEC), caure per terra una persona, oral a Arbúcies.
 • tropell:  greu pertorbació de la salut (DIEC), agafar un treball (DCVB).
 • trumfa: i derivats, veure patata (DIEC), (DCVB).
 • tunda: tupada, pallissa,... (DCVB), (VCG), oral a Arbúcies.
 • tustarrada: cop violent amb el cap (DCVB), veure tostorrada (VCG), oral a Arbúcies.
u
 • ubergínia: veure albergínia (DCVB), esbergínia (oral a Arbúcies)

v
 • "valen": oral a Arbúcies.
 • valguer i derivats: verb valer, oral a Arbúcies.
 • vatua listus: expressió com "vatua l'olla, i què i fa, però,..." oral a Arbúcies.
 • vegilar: per vigilar oral a Arbúcies. 
 • vellana, vellaner, vellaneda, vellaneta:  veure vellana i derivats (DCVB).
 • vestruç: veure estruç (DIEC), (DCVB) ser una mica beneit (VCG). 
 • vetaquit: veus aquí (DCVB), demanar l'atenció (VCG).
 • vinguen: Que vinguin, oral a Arbúcies.
 • visquen: Que visquin, oral a Arbúcies.
 • voleia/boleia: cop violen amb la mà (DCVB).
 • voleio/boleio: anar a fer un vol (VCG) anar a passejar (DCVB).
 • voleior: quantitat de coses en moviment, aus, insectes... (VCG).
 • volguer i derivats: veure voler, oral a Arbúcies. 
 • voltadits: malura del volt de l'ungla ((DIEC), cercadits (DCVB).
x 
 • xabuiradera, xavuiradera: tenir ganes de xabuirar. Oral a Arbúcies.
 • xabuirar, xavuirar: veure esternudar.  Xabuirar (DCVB), (VCG).
 • xabuiro, xavuiro: veure esternut. Xabuiro (DCVB), (VCG).
 • xacolata: veure xocolata (DCVB).
 • xafagor: v. xafogor (DIEC), xafagor (DCVB).
 • xaixis: v. xassis, oral a Arbúcies.
 • xalar: v. esbargir-se (DIEC), xalar (DCVB).
 • xalat-da: v. divertit (DIEC), tocat del cap, un xic boig (DCVB), tocat del bolet (VCG).
 • xalina: la sota de les cartes de la brisca, oral a Arbúcies.
 • xamfainaveure samfaina (DCVB), (VCG).
 • xancla-xancle: veure xanca (DIEC), xanca o xangla (DCVB), a peu coix (VCG).
 • xarrabascat: molta cridòria, fressa de festa (DCVB), xarbascat (VCG).
 • xarrancot: dur les sabates a tall de xancleta, oral a Arbúcies.
 • xarror: estar assedegat. Tenir molta set. Oral a Arbúcies.
 • xarrupamenta: molts xarrups, oral a Arbúcies.  
 • xarxó-ona: deixat en el vestir (DIEC), (DCVB), deixat i brut (VCG). matalàs fet de pellofa de blat de moro, oral a Arbúcies.
 • xaupa: anar molt apesarat, tenir dificultat per moure's. Oral a Arbúcies.
 • xavuiramenta: molts xavuiros, oral a Arbúcies. 
 • xeliu-a: xoliu, petit (DCVB), oral a Arbúcies.
 • xera, eixera: moixaina, carícia (DIEC), (DCVB), afalac (VCG).
 • xerrabascat, xarbascat: xerradissa alegre i animada, xarbascat (DCVB), grans crits i soroll de festa (VCG). Oral a Arbúcies. 
 • xerramenta: molta xerradissa (DIEC2), (DCVB).
 • xerrapeta: xerraire (DCVB), (VCG). 
 • xerror, xarror: estar assedegat. Oral a Arbúcies.
 • xin: gat menut (DCVB).
 • xíndria:  veure síndria (IEC), (DCVB), (VCG).
 • xino-xano: v. xano-xano (DIEC).
 • xirgar: v. sirgar, rutllar (DCVB), funcionar, anar bé (VCG).
 • xirinola: v. xerinola (DIEC).
 • xiroi-a: alegre (DIEC), (DCVB).
 • xiscló: v. infecund (DIEC), animal que té un defecte als testicles (DCVB).
 • xixanta, xixantena: veure seixanta, seixantena (DCVB).
 • xixo-a: v. brut, bruta (DCVB), xixó, brut i deixat (VCG).
 • xo: reducció d’això (DCVB).
 • xoiar: v aixollar (DIEC), xollar, tallar els cabells (VCG).
 • xombo, xombu, xomba: conca d'aigües profundes xombu (DCVB), xombu, xomba (VCG), xombo oral a Arbúcies.
 • xon-a: brut-a (DCVB), vulva (VCG), xai petit a Arbúcies.
 • xuclamenta: molts xuclets, oral a Arbúcies.
 • xuliva: xaliva, saliva (DCVB) saliva (VCG).
 • xulivera: xalivera, salivera (DCVB), salivera (VCG).
y

z

 AVÍS 
                                
En aquest recull, no hi ha de moment, els noms ni les definicions de les parts del cos compostes ni les de la situació en el temps i l'espai compostes. Tampoc hi trobareu les diferents maneres de conjugar els verbs. Cal anar a la plana específica que tracta sobre aquests temes. 


                                Podeu fer aportacions a : nuriatortroca@gmail.com
                                                                                        arbuciari@gmail.com

Comentaris

 1. Tinc un bloc, que no hi escric mai res, però per fer un comentaria al Arbuciari, em surt fer-lo aquí, i per això et responc. jijijiji. no em descobreixis.

  ResponElimina
 2. escorniflaire R / escoltallufes R / escoltapets / escoltagasetes / ensumallufes / escurapanxes (tafaner / furoner / sedasser / sorier)

  *felicitats! / felicitacions! | tira peixet! / jo et toc! / (tira) que et toc! | a-per molts anys! / bons anys! / molts d'anys! / d’avui en molts anys! (esp. pels aniversaris. llat. Ad multos annos!) / molts d'anys bons i grassos! / molts d'anys i bons que Déu nos do! (hom hi sol respondre: «En vida teua!» o «I tu que ho vegis!»). *Moltes felicitats! : els meus millors desitjos! | bona festa! | bona oblada! Bal. antif. V. *Yuppie!

  ResponElimina

Publica un comentari a l'entrada